اسدی طوسی (مروری بر تحقیق و پژوهش درباره اسدی طوسی در اروپا)
140 بازدید
محل نشر: کتاب ماه ادبیات » تیر 1389 - شماره 153 (4 صفحه - از 46 تا 49)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اسدی طوسی،سرایندهء مثنوی حماسی گرشاسپنامه،جزء پیشگامان حماسه‌سرایی در ایران است.نویسنده در این مقاله‌ پژوهش‌های اروپاییان و ادبیات‌شناسان غربی را برشمرده و آنها را شناسانده است. واژگان کلیدی: اسدی طوسی،شرق‌شناسی،ادبیات‌ حماسی فارسی
آدرس اینترنتی